Tập huấn kỹ năng

Thái Triển .Com được hình thành từ những người với niềm đam mê truyền cảm hứng, tri thức và kinh nghiệm thực tế đến tất cả mọi người. Chúng tôi tổ chức những khóa tập huấn kỹ năng đặc biệt, chuyên môn dành cho đối tượng là các cơ sở đoàn, hội, đội, đoàn viên, thanh niên địa bàn dân cư, sinh viên các trường đại học cao đẳng.

Group of Business People Discussing About Skills

Những kỹ năng chúng tôi tập huấn rất chuyên biệt, đó không đơn thuần là những kỹ năng mềm mà là quá trình đút kết kinh nghiệm thực tế từ các báo cáo viên có trải nghiệm, kinh nghiệm thực hiện các chủ đề được tập huấn.

Bạn có thể tham khảo những kỹ năng chúng tôi có thể tập huấn chuyên biệt dành cho đối tượng trên, cụ thể:

  • Kỹ năng tổ chức chương trình chuyên nghiệp.
  • Kỹ năng tổ chức và viết tin bài website, báo chí.
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ của Đoàn – Hội.
  • Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp.
  • Kỹ năng sử dụng các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động công tác Đoàn – Hội – Đội.
  • Kỹ năng sử dụng các phần mềm tổ chức tuyên truyền trực quan.
  • Kỹ năng viết kế hoạch, kịch bản chương trình.
  • Kỹ năng ứng dụng mạng xã hội trong công tác tập hợp thanh niên, sinh viên.
  • Kỹ năng tổ chức các hội thi học thuật cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên.
  • .v.v…

Chúng tôi có liên kết với đội ngũ có kinh nghiệm tổ chức chương trình và chuyên môn hoạt động đoàn thể. Với tinh thần hỗ trợ cơ sở Đoàn – Hội trong công tác, chúng tôi muốn mang hoạt động công tác Đoàn – Hội và phong trào tại cơ sở đạt một chuẩn mực mới, dẹp bỏ những hoạt động mang tính hình thức, không có hiệu quả.

Khi có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi.